A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a feldolgozóipar, fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása, papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, vegyi anyag – termék gyártása, gyógyszergyártás nemfém ásványi termék gyártása, valamint a bútorgyártás ágazatokban érdekelt felek részére. A projekt mind a hat konvergencia régióban megvalósul, mégpedig három, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezet közreműködésével . Ezek:
– Magyar Iparszövetség (OKISZ)
– Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ)
– Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT).
 

Elsődleges cél a prevenció. A felmerülő problémák tekintetében a projekt során a hangsúlyt részben a mentális egészség területére helyezzük (többek között a pszichoszociál is – pl. életveszélyből  adódó stressz, időkényszer – tényezők pszichés állapotra gyakorolt hatása). A projektben legalább ugyanilyen jelentőséget tulajdonítunk a munkaélettan (pl .képernyő előtt végzett munka következményei) területének és az esetleges fizikai veszélyforrásoknak is (pl.: tűzveszély).

A projekt során megfogalmazott célok, tervezett tevékenységek, képzések, a tájékoztató anyagok és kiadványok, illetve a megvalósuló kutatások négy fő tengely mentén írhatóak le, melyek egymással összhangban, számos elem esetén időben párhuzamosan folynak:

1. tengely – Az érintett alágazatokra jellemző foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági kockázatok azonosítása: a projekt központi eleme e területen a lektorált kutatási terv és annak a – szakértők, munkaadók és munkavállalók – észrevételei alapján kibővített változata, valamint az erre épülő kutatási szolgáltatások. Erre a szakmai anyagra is reflektálnak majd a projekt egyes tevékenységei (tananyagfejlesztés, munkavédelmi képviselők képzése, a létrehozandó online munkavédelmi eszközök).

2. tengely – Az érintett alágazatokra jellemző egészségügyi és biztonsági veszélyek, hatások, problémák részletes elemzése, kockázatértékkel és e tengelyhez kapcsolódnak az olyan tevékenységek, mint például a munkavédelmi  képviselők képzéséhez készül ő oktatási anyagok, illetve a munkaadók és munkavállalók számára készülő tájékoztató anyagok, online munkavédelmi eszközök, iratminták, módszertani útmutatók, szakanyagok fejlesztése, valamint a szakmai minőségbiztosítási tevékenység. Mindennek szükségét indokolj a a témakörben eddig végzett kutatások korlátozott száma.

 
3. tengely – Megoldási javaslatok, prevenciós intézkedések megfogalmazása, terjesztése: e tengely mentén szerepelnek egyrészt a rendezvények, valamint a különböző típusú kiadványok. Ezek között szerepelnek részletes, az érintett alágazatok tisztviselői és hivatásos állományi munkakörökre jellemző veszélyeket tárgyaló ismertetők, a dolgozóknak szánt prevenciós programokat taglaló kiadvány, illetőleg a munkavédelmi munkaeszközöket, az ülőmunka hatását és az innovatív informatikai eszközök hatását vizsgáló kutatások eredmény beszámolói. Ide sorolható még a projekthez kapcsolódó honlap készítése az elkészült anyagok online változatának elérhetővé tételével, valamint a téma exponáltságát elősegítő kampánytevékenység. A tengely a munkavállalók mellett szintén célcsoportként kezeli a munkaadókat és a munkavédelmi képviselőket. Kiemelt jelentőséget kapnak a projektben a regionális koordinátorok, akik a projekt tevékenységét koordinálják és támogatják (szakmai rendezvények biztosításával, kiadványok terjesztésével . A szakértői kör által kifejlesztett eszközök (kutatások, tanulmányok) elterjesztése és gyakorlati  alkalmazása az elsődleges feladatuk, ennek érdekében közvetlen kapcsolatot tartanak fenn az állománnyal, vagyis a projekt disszeminációját valósítják meg. 4. tengely – rendszerszintű változások megalapozása: a projekt része – a szemlélet-formáláson túl  – a tapasztalatok alapján egy döntés-előkészítést segítő anyag eljuttatása az illetékesekhez, mely tartalmazza a munkahelyi egészségfejlesztést, illetve a munkakörülmények javítását célzó javaslatokat is.