Projekt

Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a feldolgozóipar esetében

fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás nemzetgazdasági alágazatok terén

A munka és a munkahelyi környezet egy összetett társadalmi jelenség. Az egészségkárosodást jelentő veszélyek és a munkahelyi balesetek összetett tényezők hatására alakulnak ki, adott nemzetgazdasági ágazat specializációi pedig, ezen heterogén összefüggéseket is tovább árnyalják. A „feldolgozóipar” nemzetgazdasági ágazat egy folyamatosan növekvő szektor, mely mindmáig az egyik legveszélyesebb a gazdaságban. Az ágazati szereplők számos veszélyforrással és kihívással szembesülnek a napi munka során, ilyen az időkényszerből, a mások iránt viselt felelősségből és az életveszélyből fakadó stressz, az esetleges fizikai veszélyforrások, további releváns tényezők a test túlzott igénybevétele, a fáradság, az erőszak.

Jelen támogatási kérelem célja a munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése, mely a következő tevékenységek mentén kerül megvalósításra: tájékoztató kiadványok elkészítése és terjesztése az érintett (al)ágazatok munkavállalói és munkáltatói számára; online munkavédelmi eszközök létrehozása, munkavédelmi tematikájú rendezvények megszervezése és megvalósítása; munkavédelmi képviselők képzésének lebonyolítása; valamint a támogatási kérelemben meghatározott ágazatokban történő kutatások lebonyolítása.

Honlap elérhetősége: http://www.munkavedelem-feldolgozoipar.hu/

Projekt alapadatai:

Pályázó neve: Magyar Iparszövetség

Konzorciumi partnerek: Munkástanácsok Országos Szövetsége és Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Szerződés száma: GINOP-5.3.4-16-2018-00037

Projekt címe: Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a feldolgozóipar esetébe: fafeldolgozás, fotottáru gyártása, papír, papírtermékek gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás nemzetgazdasági alágazatok terén

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.06.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.11.30.

Pályázó neve:  Magyar Iparszövetség

Projekt megnevezése: Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a feldolgozóipar esetében: fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás nemzetgazdasági alágazatok terén.

OP név: GINOP

Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-5.3.4-16 – A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Közép-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Komárom-Esztergom

Projekt helyszíne (település): Tatabánya

Megítélt összeg: 103 952 580 Ft

Támogatás aránya: 100

Támogatási döntés dátuma: 2018.04.04

Forrás: ESZA

Ország:  Magyarország

Uniós társfinanszírozási ráta: 85,999996 – ESZA

Projekt összköltség: 103 952 580 Ft