A hatékonyság és a munkavédelem összefüggései:

A feldolgozóipari dolgozók jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez szükséges ismeretek a munkavédelem tükrében:


A munkavédelmi képviselők feladatainak összefoglalása:


A munkabiztonság, prevenció, megelőzés eszközei a feldolgozóipari ágazatban:


A munkavédelem szerepe, jelentősége a munkáltató és munkavállaló szempontjából a feldolgozóipari ágazatban dolgozók állományának körében, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseletek felelőssége, teendői a munkavédelem terén:

A munkahelyi egészségmegőrző, munkaképesség fejlesztő programok lehetséges tartalma a feldolgozóipari ágazatban dolgozó állomány körében, alkalmazási területeik, a részvételt elősegítő, ösztönző megoldások: