Tanulmányok

 

Munkabiztonsági tanulmány:

A tanulmány célja a fafeldolgozás, fonott áru gyártása, papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás ágazatok munkabiztonsági szempontú bemutatása…


 

Munkaegészségügyi tanulmány:

A tanulmány célja a fafeldolgozás, fonott áru gyártása, papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás ágazatok munkaegészségügyi szabályozásának bemutatása, értelmezése és így iránymutatás és segítség nyújtása azok számára, akik értelmezni szeretnék a jogszabályi előírásokat, egészséges munkahely kialakítására törekednek, illetve a jogszabályi kötelezettségnek gördülékenyen és könnyedén akarnak eleget tenni. Az ágazatokban kiemelt fontosságú a munkaegészségügy kérdésköre. Számos egészségkárosító tényező van jelen a munkafolyamatok végzése során, úgy, mint por, rezgés, zaj, vegyi anyag ártalmak, valamint a pszichoszociális kockázatok. Ennek megfelelően a munkaegészségügyi megelőző stratégia kidolgozása és megfelelő végrehajtása egy nagyon fontos feladat…


 

Kutatási jelentés:

A projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása a feldolgozóipar, fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása, papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, vegyi anyag – termék gyártása, gyógyszergyártás nemfém ásványi termék gyártása, valamint a bútorgyártás ágazatokban érdekelt felek részére. A projekt mind a hat konvergencia régióban megvalósul, mégpedig három, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezet közreműködésével. Ezek: – Magyar Iparszövetség (OKISZ) – Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) – Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)…